Velkommen til Stompelompa
Trip

Fra Oslo til Tyskland-Nederland-Belgia-Frankrike-England
Avreise 28. April - hjemkomst i August.

Oslo-Kiel-Oslo Tyskland Nederland Belgia
Frankrike England Loggen Tidl. turer
Vegard Vilde Besøk

Mannskapet på Stompelompa bestod av Gro og Jøran med barna
Vegard (11) og Vilde (10). Denne sommeren gikk turen på mer enn 3 måneder til England via Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrke.
Klikk på knappene over for å lese om hvert land vi besøkte.

130 nautiske nattseilas i Nordsjøen med dønning 2 m og bølgehøyde 1,5 m Klikk på bildet å se hvordan turen nedover var


Noen ord etter turen.


Turen ble gjennomført som planlagt, en opplevelse vi kommer til å ha med oss lenge. Vi har opplevd mye alle sammen, og vi tror barna også setter pris på denne turen. De var med helt fra planleggingen og de var selv med på å bestemme at turen skulle gå til England. Dette tror vi var viktig når de lengste turene på sjøen skulle gjennomføres. Besøket av Ane og Christer en uke i England var selvfølgelig en "høydare".
Vegard og Vilde oppfører seg i båten som om det er hjemmet deres, og de er utrolig flinke til å finne på saker ombord. Av og til så vi på hverandre og ble imponert av våre egne barn, men selvfølgelig opplevde vi også det motsatte.

Neste tur??? Ikke neste år, men !!!!!!. Den forrige lange turen vår var i 1995, så statistikken tilsier jo da år 2005, men det spørs om vi kan vente så lenge!!!!.

Dette med internett har vært en ny opplevelse for oss, spennende og artig. På de drøye 3 månedene vi var på tur, var det ca 2000 oppslag på siden vår. Håper de som har vært inne her, har hatt noen gleder av dette. Takk til alle som av en eller annen grunn var innom denne siden eller som fortsatt ønsker å kikke litt innom.